Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Patron Koła

prof. zw. dr hab. Tadeusz Hanausek

prof. zw. dr hab. Tadeusz Hanausek

Urodzony 28 stycznia 1931 roku w Krakowie, profesor prawa, wieloletni kierownik Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, naukowy ojciec i mentor wielu pokoleń prawników. Po ukończeniu w 1949 roku Państwowego Gimnazjum im. Św. Jacka w Krakowie, wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przejawiał żywe zainteresowanie prawem karnym, co poskutkowało podjęciem zatrudnienia jako  asesor w Prokuraturze Dzielnicy Nowa Huta, a później studiami aspiranckimi w Katedrze Prawa Karnego UJ. Jego kariera naukowa przebiegała wzorowo, w 1957 roku uzyskał tytuł starszego asystenta, a 3 lata później obronił pracę doktorską. Habilitował się w 1966 roku na podstawie książki pt. „Przemoc jako forma działania przestępnego” (nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1966), książki, którą On sam uważał za najlepszą w swoim dorobku. Po śmierci prof. dra Jana Sehna objął na prawie 35 lat kierownictwo ówczesnego Zakładu, a później Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego UJ. W roku 1975 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 profesora zwyczajnego w zakresie kryminalistyki. Do śmierci prowadził wykłady z kryminalistyki dla studentów prawa. Zmarł 15 kwietnia 2002 roku. Pochowany w alei zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kwatera LXIX pas B-2-18).

Decyzja o wyborze patrona dla naszego Koła była oczywista – Profesor Tadeusz Hanausek jest niedoścignionym wzorem naukowca, kryminalistyka, człowieka. W hołdzie dla Jego dorobku naukowego zobowiązujemy się do nieustannego poszerzania horyzontów myślowych oraz propagowania nauki kryminalistyki wśród młodego pokolenia, nie tylko prawników, aby tradycja ta nie zanikła, a rozkwitała i przyczyniała się do usprawnienia i rozwoju polskiego wymiaru sprawiedliwości.