Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opiekun Koła

dr Dariusz Wilk

dr Dariusz Wilk

Stopień naukowy

doktor nauk prawnych
doktor nauk chemicznych

Funkcja w Pracowni Kryminalistyki

adiunkt
 

 

adres e-mail
Doświadczenie naukowe

2020 – obecnie – członek Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej przy Komitecie Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk

2013 – 2017 – staż podoktorski (post-doc) na Wydziale Chemii UW i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW

2014 - uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych

2012 - uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych

2009 - 2014 - studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ

2007 - 2012 - studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2008 - 2009 - studia podyplomowe "Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych" na Wydziale Chemii UJ

2009 - uzyskanie tytułu magistra (prawo)

2006 - 2009 - studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UJ

2007 - uzyskanie tytułu magistra (chemia / chemia sądowa)

2002 - 2007 - studia magisterskie na Wydziale Chemii UJ

Zainteresowania naukowe

ekspertyza sądowa

dowód naukowy w procesie sądowym

fałszerstwa dzieł sztuki

prawnokarna ochrona zabytków

Poprzednim wieloletnim Opiekunem Koła był prof. Józef Wójcikiewicz.