Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najważniejsze informacje dotyczące Konkursu przedmiotowego z kryminalistyki

Najważniejsze informacje dotyczące Konkursu przedmiotowego z kryminalistyki

Kochani!

Znamy już daty I i II etapu konkursu przedmiotowego z kryminalistyki w roku akademickim 2023/2024!

 • I etap - 12 stycznia 2024 roku [Collegium Wróblewskiego, s. 223, godz. 18:30]
 • II etap - 19 stycznia 2024 roku [Collegium Wróblewskiego, s. 316., godz. 18:30]

Garść najpotrzebniejszych informacji:

 • konkurs odbywa się w całości w formie stacjonarnej,
 • konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających status studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo, która w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 zadeklarowała przedmiot „Kryminalistyka” w deklaracji przedmiotowej,
 • w konkursie mogą wziąc udział studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • uczestnicy, którzy uzyskają najwyższe wyniki w konkursie, mogą uzyskać ocenę z egzaminu z przedmiotu „Kryminalistyka”, zgodnie z decyzją Kierownika Pracowni Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; dla laureatów pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe,
 • zakres materiału pierwszego etapu konkursu obejmuje tematykę wykładową i ćwiczeniową zrealizowaną do tygodnia poprzedzającego pierwszy etapu konkursu (za wyjątkiem wykładu nt. okazania, który dla studentów stacjonarnych odbędzie się 11 stycznia 2024 roku) oraz treści zawarte w 10 postach konkursowych zamieszczanych na fanpage'u Koła (https://www.facebook.com/KNKryminalistykiUJ) oraz w zakładce "Materiały do Konkursu" (https://kn.kryminalistyka.wpia.uj.edu.pl/materialy-do-konkursu),
 • zakres materiału drugiego etapu konkursu obejmuje tematykę oględzin i śladów kryminalistycznych.

Zapisów można dokonać poprzez wypełnienie formularza do 9 stycznia 2024 roku dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/e/DxM1bbmuvA.

 • Zadaniem Uczestników pierwszego etapu będzie rozwiązanie testu składającego się z 35 pytań wielokrotnego wyboru z 4 wariantami odpowiedzi (przynajmniej jedna odpowiedź prawidłowa w każdym pytaniu) oraz interpretacja odcisku palca (wskazanie typu wzoru, obszarów delt i 5 minucji). 3. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań to 40 minut.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu drugiego etapu konkursu zostaną podane Uczestnikom zakwalifikowanym do tego etapu w terminie późniejszym.

Po więcej informacji zapraszamy do Regulaminu!

 

Tematy z materii wykładowej

 • kryminalistyka jako nauka; paradygmaty kryminalistyki, 
 • przestępczość i jej zmiany,
 • oględziny,
 • pobieranie materiału porównawczego, 
 • kryminalistyczne bazy danych, 
 • biegły i ekspertyza w procesie karnym, 
 • wybrane ekspertyzy kryminalistyczne (osmologia, wariografia), 
 • przesłuchanie podejrzanego, 
 • przesłuchanie świadka,
 • okazanie [wykład dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 11 stycznia 2024 r.], 
 • podstęp i prowokacja,
 • eksperyment (naukowy, procesowy, rzeczoznawczy). 

Tematy z materii ćwiczeniowej

 • pojęcia podstawowe związane z kryminalistyką,
 • czynności kryminalistyczne – definicje, zasady, 
 • dokumentacja czynności procesowych, 
 • oględziny miejsca zdarzenia, 
 • oględziny zwłok,
 • ślady biologiczne i analiza DNA,
 • daktyloskopia,
 • antropologia,
 • mechanoskopia, traseologia,
 • broń palna.
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu przedmiotowego z kryminalistyki 2023-2024