Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Książki wydane przez Koło

"Materiały z konferencji: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryminalistyka wczoraj a dziś, 21-22 października 2009 Kraków"

"Ślady pamięciowe. Aspekty psychologiczne i kryminalistyczne"

Praca zbiorowa pod redakcją Dominiki Moskal i Piotra Wąsika. Wydawnictwo Przygotowalnia DTP i Grafiki, Kraków 2013.

Praca obejmująca referaty wygłoszone na konferencji pod tym samym tytułem. Ich autorzy, głównie studenci i absolwenci prawa przedstawiają złożoną interdyscyplinarną tematykę z pogranicza psychologii i prawa.

"Kryminalistyka. Od policjanta do biegłego"

Praca zbiorowa pod redakcją Sylwii Kurek i Jakuba Witta; Wydawnictwo Przygotowalnia DTP i Grafiki, Kraków 2013.

Jest to publikacja stanowiąca zbiór wybranych referatów wygłoszonych przez zaproszonych gości, doktorantów oraz studentów podczas I Ogólnopolskiego Zjazdu Naukowych Kół Kryminalistyki, zorganizowanego w Krakowie przez Sekcję Kryminalistyki TBSP UJ. Tematyka publikacji dotyczy bezpieczeństwa publicznego oraz wiedzy z zakresu kryminalistyki stosowanej przez służby mundurowe.

"Nauki sądowe. Interdyscyplinarność kluczem do prawdy"

Praca zbiorowa pod redakcją Alicji Gruszczyńskiej, Andrzeja Dońca, Piotra Wąsika. Wydawca Koło Naukowe Kryminalistyki UJ im. prof. T. Hanauska, Kraków 2015.

Przedstawione w książce prace mają walor promocyjno-dydaktyczny. Promują wybrane dziedziny wiedzy, opisują ich rozwój oraz wskazują na naukowe podstawy tego rozwoju. Pokazują aktualny stan możliwości badawczych i najbliższe perspektywy.